black and white photo of Jana Dallosová

About me
I come from Slovakia and now live in Vienna, Austria. Since my childhood I've had a passion for painting and attended a primary school for the arts. Likewise it was the love of nature which drew me to study natural sciences at Comenius University in Bratislava where I completed a PhD in chemistry. I always continued with my art and have recently the opportunity to devote myself fully to this endeavor. I have written two books, illustrate books for children and offer painting and handicraft courses for both children and adults. Watercolors and acrylics are the mediums I most frequently use.

 

Über mich
Ich wurde in der Slowakei geboren und durch meinen Ehemann nach Österreich verpflanzt. Schon als Kind malte ich gerne und besuchte sieben Jahre die Künstlerische Grundschule. Ebenso starke Leidenschaft für die Naturwissenschaften verleitete mich aber zum Studium der physikalischen Chemie an der Comenius-Universität in Bratislava, das ich mit einem Doktortitel beendete. Nebenbei besuchte ich wieder Malkurse. Danach wandten sich die Umstände so, dass ich mich wieder der Malerei widmen kann. Ich habe mehrere Kinderbücher illustriert, zwei auch geschrieben, male Aquarell- und Acrylbilder, leite gelegentlich Mal- und Handarbeitskurse…

 

O mne
Narodila som sa v hornatom srdci Slovenska, teraz však už viac ako desať rokov žijem vo Viedni v Rakúsku. Od malička som veľmi rada maľovala a kreslila sedem rokov som navštevovala výtvarný odbor Základnej umeleckej školy. Pretože ma však v rovnakej miere nadchýnali aj prírodné vedy, študovala som na Komenského Univerzite v Bratislave fyzikálnu chémiu a ukončila štúdium doktorátom. Popri tom sa mi podarilo navštevovať znovu kurzy u akademickej maliarky. Odkedy žijem v Rakúsku, mám viac času na maľovanie. V posledných rokoch som ilustrovala niekoľko detských kníh, napísala dve rozprávkové knihy, maľujem akvarely a akrilové obrazy, vediem kurzy maľovania a ručných prác...