Painting Exhibition – The Cultural Centre, Bratislava 2, Slovakia, 17.7.-30.7.2012

The Cultural Centre, Bratislava 2, Slovakia
The Cultural Centre, Bratislava 2, Slovakia
The Cultural Centre, Bratislava 2, Slovakia

 

The trustee of the exhibition, the well-known Slovak Artist Alenka Kolesárová, guided the Vernissage.
The famous Slovak actress Dalma Spitzerová and the moderator and poet Jozef Urbánek recited wonderful poems and the rock-opera composer and singer Ing. Mirko Turčan sang his own splendid, very touching songs.

 

Die Ausstellung der Bilder im Kulturzentrum, Bratislava 2, Slowakei, 17.7.- 30.7.2012

Die Kuratorin der Ausstellung, die bekannte slowakische Künstlerin Alenka Kolesárová, leitete die Vernissage. Sehenswert waren die künstlerische Darbietungen der berühmten slowakischen Schauspielerin Dalma Spitzerová, des Rockoperkomponisten und Sängers Ing. Mirko Turčan und des Moderators und Dichters Jozef Urbánek.

 

Autorská výstava v Stredisku kultúry Bratislava 2, 17.7.- 30.7.2012

Kurátorstva výstavy, ktorá sa uskutočnila 17.7.2012, sa ujala známa slovenská výtvarníčka pani Alenka Kolesárová. Prenádherné boli vystúpenia významnej slovenskej herečky pani Dalmy Spitzerovej, autora rokovej opery pána Ing. Mirka Turčana a moderátora a básnika pána Jozefa Urbáneka.

 

 

The Slovak Assembly of the “Kings of the Readers” – June 2010 – Trnava, Slovakia

black and white photo of Janka Dallasova

Die Tagung der slowakischen Leserkönigen – Juni 2010 – Trnava, Slovakei

Celoslovenský snem kráľov čitateľov – jún 2010 – Trnava

black and white photo of Janka Dallasova

Book Presentation

Presentation of the book “The Little Witch Celestine”
March 2007 – Levice, Slovakia

 

Die Präsentation des Buches „Die keine Hexe Celestine“
März 2007 – Levice, Slowakei

 

Prezentácia knihy „Ježibabka Celestínka“
marec 2007, Levice